Marineforeningen for Ærøskøbing og Omegn    Pilebækken 9  5970  Ærøskøbing

      Forside      Foreningen      Dokumenter       Huset           Aktiviteter      Sponsorer       Billeder        Kontakt


Forside Foreningen Dokumenter Huset Aktiviteter Sponsorer Billedgalleri Kontakt

Bestyrelse og tillidsposter

Formand                        Jan R. Christensen

                                         Tlf. 6175 4980  E-mail: janniejan@outlook.dk

Næstformand                Edmund Fugl Rasmussen

                                         Tlf. 2015 1880  E-mail: edmund_rasmussen@yahoo.dk

Kasserer                         Erik Bjørn Sørensen

                                          Tlf. 4046 2313  E-mail: marineforeningen0640@gmail.com

Sekretær                        Bo Lerche

                                          Tlf. 5128 3429  E-mail: oldebo@gmail.com

Bestyrelsesmedlem        Klaus Thrane

                                         Tlf. 2140 6940  E-mail: klausthrane@outlook.dk

Suppleanter                    Poul Christensen og Steen Germansen

Revisorer                        Benny Lykke Thornfeldt  og Steen Germansen