Marineforeningen for Ærøskøbing og Omegn    Pilebækken 9  5970  Ærøskøbing

      Forside      Foreningen      Dokumenter       Huset           Aktiviteter      Sponsorer       Billeder        Kontakt


Forside Foreningen Dokumenter Huset Aktiviteter Sponsorer Billedgalleri Kontakt

Bestyrelse og tillidsposter


Formand                          Jan R. Christensen

Næstformand                  Edmund Fugl Rasmussen

 Kasserer                          Jannie Sørensen

 Sekretær                         Poul Christensen

Bestyrelsesmedlem       Steen Germansen

Suppleanter                    Vakant

Revisor                            Benny Lykke Thornfeldt