Marineforeningen for Ærøskøbing og Omegn    Pilebækken 9  5970  Ærøskøbing

      Forside      Foreningen      Dokumenter       Huset        Aktiviteter      Sponsorer       Billeder        Kontakt


Forside Foreningen Dokumenter Huset Aktiviteter Sponsorer Billedgalleri Kontakt

Bestyrelse og tillidsposter

Formand                        Jan R. Christensen

                                         Tlf. 6175 4980  E-mail: janniejan@outlook.dk

Næstformand                Jan Ivert Kristensen

                                         Tlf. 6130 6815  E-mail: ckristensen@mail.dk

Kasserer                         Find Freudendahl

                                          Tlf. 2099 5002  E-mail: find.fr@gmail.com

Sekretær                         Edmund Rasmussen

                                          Tlf. 6252 1880  E-mail: edmund_rasmussen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem        Klaus Thrane

                                         Tlf. 2140 6940  E-mail: klausthrane@outlook.dk

Suppleanter                    Bo Lerche og Steen Germansen

Revisorer                        Bo Lerche og Erik Bjørn Sørensen