Marineforeningen for Ærøskøbing og Omegn    Pilebækken 9  5970  Ærøskøbing

      Forside      Foreningen      Dokumenter       Huset        Aktiviteter      Sponsorer       Billeder        Kontakt


Forside Foreningen Dokumenter Huset Aktiviteter Sponsorer Billedgalleri Kontakt

Ærøskøbing d. 7. februar 2019


Privatlivspolitik


Privatlivspolitik for Marineforeningen for Ærøskøbing og Omegn

Vi behandler personoplysninger og skal derfor overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål ud fra foreningens legitime interesser, og kun de oplysninger der er relevante og nødvendige. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder om det.

Marineforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Dataansvarlig er: Find Freudendahl

  Mail: find.fr@gmail.com

  Tlf.: +45 2099 5002


Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger

Navn, CPR-nummer, adresse, mailadresse, telefonnummer og hovednummer i Marineforeningen

  1. Oplysninger om tillidsposter i foreningen


Her indsamler vi oplysninger

Normalt får vi oplysningerne fra dig og fra Hovedforeningen.


Formål med behandling af dine personoplysninger

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle de oplysninger, der er nødvendige for vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder opkræve kontingent, planlægge, gennemføre og følge op på aktiviteter, og administrere din relation til Marineforeningen.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene med baggrund i Marineforeningens berettigede og legitime interesser, så vi kan håndtere dine medlemsinteresser i henhold til foreningens vedtægter, og så du kan opfylde dine forpligtelser som medlem. Vi kan evt. opbevare oplysninger af historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke når det er nødvendigt at behandle dine personoplysninger som beskrevet ovenfor. Hvis vi beder om dit samtykke, er det frivilligt om du vil give samtykke, og du altid trække det tilbage Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi sletter dine oplysninger i Marineforeningen når Hovedforeningen har slettet dig som medlem. Vi opbevarer kun oplysninger til statistik, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

Dur har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig som oplyst i   denne privatlivspolitik, og som forening har vi oplysningspligt.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler

Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har et til at få oplysninger slettet

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder indsigelser, ved at henvende dig til den dataansvarlige. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger, undersøge vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald rettelser eller sletninger så hurtigt som muligt. Du kan indgive klage til Datatilsynet over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre Marineforeningens privatlivspolitik. Når vi ændrer i privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.